Skip to content
Teamet jobber med bærekraftsrapporten
Silje Støldal27 sep 20234 min read

Bærekraftsrapportering 2024 – enkelt forklart

Kjenner du deg på litt utrygg grunn når det gjelder bærekraftsrapportering og klimaregnskap?

Har du fått krav fra bank eller kunder om å dokumentere hva dere gjør i selskapet ditt? Blir du stresset av stadig nye regler som kommer innen feltet? Fortvil ikke. Du er ikke alene i denne jungelen, og det er enklere å komme i gang enn du tror. La meg forklare hva Noova kan bidra med innen bærekraftsrapporteringen, og hvordan du tar første steg. 

Hva er bærekraftsrapportering? 

Bærekraftsrapportering er et verktøy som hjelper bedriften din til å fokusere på å ta smartere valg som gagner planeten vår og oss som bor her. En bærekraftsrapport inneholder bærekraftsmål og aktiviteter dere har gjennomført for å nå målene. Bærekraft vurderes langs tre akser (ESG): 

 

  • Environmental: Hvordan påvirker vi klima og miljø, for eksempel gjennom CO2-utslipp, strøm- og energiforbruk, avfallshåndtering og vannforbruk. 
  • Social: Hvordan forvalter vi vårt samfunnsansvar. Dette omfatter arbeidsforhold, menneskerettigheter og å ta et tydelig standpunkt til barne- og tvangsarbeid. 
  • Governance: Hvilke styringsprosesser har vi. Jobber vi for mangfold, likeverd og inkludering, og hvordan forebygger vi bestikkelser og korrupsjon? 

 

Siden 1998 har store norske selskaper vært pålagt å rapportere om sitt ESG- og bærekraftsarbeid, mens resten av næringslivet nok har jobbet med mye av dette, men har ikke vært nødt til å dokumentere det. Det må vi nå. 

 

Dokumentert tiltak og resultat:

Dokumentert tiltak og resultat, før og etter implementering med Noova

 

Hva nye regler fra 2024 betyr for deg 

De nye reglene for bærekraftsrapportering kan komme til å treffe mange som en vegg. Hittil har retningslinjene vært litt fluffy og uklare, men fra januar 2024 vil det komme kommer tydelige krav, som også vil gjelde langt flere bedrifter enn før.  

 

Reglene kommer i kjølvannet av det nye EU-direktivet, CSRD*, som er et resultat av EUs grønne giv for å bidra til å nå målene i Parisavtalen og begrense global oppvarming. I skrivende stund er ikke alle detaljene klare, men det vil komme ganske omfattende, detaljerte og standardiserte rapporteringskrav som vi må forholde oss til. 

 

Innføringen vil skje trinnvis fra 2024-2026 og vil berøre rundt 2000 norske foretak. Først kommer de store selskapene under lupen. De vil raskt begynne å sette krav til sine underleverandører, og så er dominoeffekten i gang. Driver du en liten eller mellomstor bedrifter vil du sannsynligvis få krav fra andre virksomheter i verdikjeden din lenge før du egentlig blir lovpålagt dette arbeidet, kanskje fra; 

 

  • Kunder som må dokumentere bærekraft i leverandørleddet 
  • Statlige foretak som vil prioritere grønne bedrifter i anbudsrunder
  • Banker som utsteder grønne lån 
     

Vi vet ennå ikke hvordan reglene vil bli håndhevet, men det vil nok bli en kombinasjon av pisk og gulrot. Kravene skjerpes ved offentlige anskaffelser, og DFØ er i gang med å utarbeide veiledning der klima og miljø skal vektes minst 30% i anbudsprosessene. Nå slipper vi ikke unna lengre, bærekraftsrapportering er noe vi må forholde oss til. 

 

Løsninger som forenkler arbeidet med ESG 

Norge er langt fremme når det gjelder bærekraft. Regnskap Norge har utviklet en egen standard for bærekraftsrapportering for SMB-er, som er gratis og som finnes her. Jeg vil avslutningsvis nevne et par løsninger som finnes på markedet nå, som er med på å gjøre ESG-jobben enklere, mindre tidkrevende og mer givende.  

S-en og G-en i ESG står for sosial bærekraft og governance (styring). Men går det an å måle? Ja, faktisk. En spennende norsk aktør her er Equality Check, som ble startet av tidligere lege og kirurg, Marie Louise Sunde. De har utviklet et verktøy for å måle og rapportere på likestilling, inkludering, mangfold og anstendige arbeidsforhold.  

E-en i ESG står for environment, eller klima og miljø. Noova Energy Systems, hvor jeg jobber, har sammen med kjente eiendomsaktører utviklet en løsning hvor du enkelt kan ta ut en bærekraftrapport som viser energiforbruk og CO2-utslipp, og som snart vil inkludere vann og avfall. Dataene presenteres i et oversiktlig dashboard. Dette er altså et styringsverktøy dere kan bruke for å overvåke trender, følge opp måltall, måle andelen fornybar energi i energimiksen og dokumentere effekten av tiltak. Plutselig har du oversikt og kontroll på flere av dine hoved ESG -data, og kan sette inn tiltak og presentere utviklingen deres på en veldig enkel måte.  

 

Se eksempel på bærekraftsrapportering fra Noova her

Noova_brand_01-1010806-1

 

Konklusjon 

Når de nye reglene for bærekraftsrapportering trer i kraft i 2024, vil det stille strengere krav til rapporteringen, være mer omfattende og berøre en større del av næringslivet enn før. Du vil nok få krav til rapportering fra en kunde eller en bank før du får det fra myndighetene (det har du sikkert allerede fått). Det finnes en rekke aktører som tilbyr smarte løsninger for å ta ut rapporter på alt fra CO2-regnskap til mangfold og inkludering. Gjør deg kjent med bærekraftsrapportering allerede nå, så gjør du hverdagen lettere for deg selv, og ikke minst, du er med på å skape en bedre fremtid for oss alle.  

 

Unngå stresset – Bli klar for fremtidens bærekraftsrapportering med Noova 

Forstår du verdien av å være i forkant av de nye reglene, men er usikker på hvor du skal begynne? Vi vil gjerne hjelpe deg å navigere i det nye landskapet av bærekraftsrapportering. Book et møte med oss for å diskutere hvordan vi kan tilpasse vår løsning til dine unike behov, så har du gjort litt for å lette dette arbeidet allerede. 

 

 Klikk her for å booke et møte nå  

 

avatar

Silje Støldal

Forretning og bærekraft må gå hånd i hånd. Med en lidenskap for miljøet og en drivkraft for endring, leder Silje bærekraftinitiativene hos Noova.

RELATERTE INNLEGG