Skip to content
Energieffektivitet i bylandskap
Christian Fløistad28 aug 20233 min read

Energieffektivitet: Ting er ikke som du tror i bygget ditt

Unødvendig strømbruk koster norske næringsbygg milliarder hvert år. Ikke engang de som har styringssystem er garantert at de drifter økonomisk eller bærekraftig. Hvordan kan det skje, og hva kan du gjøre med det?

Mange bedrifter jeg har hjulpet har over flere år brukt dobbelt så mye strøm som nødvendig. Fordi forbruket er stabilt, antar de at alt er på stell. De aner ikke at det skjer en lydløs lekkasje av unødvendig strøm.

 

Man skulle tro enkelte næringsbygg har en egenvilje

De fleste bygg har styringssystemer som regulerer ventilasjonsanlegg, ly og varme, allikevel får mange bygg en tilsynelatende egenvilje etter stengetid.

Det var tilfellet med et femten år gammelt bygg vi nylig analyserte. Ventilasjonsanlegget gikk døgnet rundt, selv om det var ment å slå seg av etter arbeidstid.

– Hvordan kan det skje? Vi har jo et styringssystem!, utbrøt personen i den andre enden av Teams-møtet.

Han er ikke den første som sier det.

Energieffektivitet: Ting er ikke som du tror i bygget ditt

 

Styringssystemet ditt er i beste fall en intensjon

Et styringssystem kontrollerer tekniske installasjoner for lys, varme og ventilasjon. Det bestemmer når og hvordan anleggene skal operere, basert på regler som tidspunkt eller sensorikk som registrerer temperatur, sollys, bevegelser eller antall mennesker i bygget.

Selv om det helt åpenbart er noe et hvert næringsbygg burde ha, mangler åtte av ti næringsbygg et overordnet styringssystem. Dette ble av påpekt under pandemien, hvor et allerede hardt presset næringsliv brukte like mye energi, mens bygg sto helt og delvis tomme.

Men det er enda verre: Halvparten av de som har et styringssystem (mitt anslag) har ingen innsikt i hvorvidt byggets ventilasjonsanlegg og varmesystemer gjør som de har fått beskjed om.

Derfor representerer styringssystemer mer en intensjon enn en realitet.

Selv om du har termostater for gulvvarme og sensorer som styrer solskjermingen, har du ingen garanti for at disse systemene fungerer optimalt når du ikke er til stede.

Intensjoner må følges opp med tiltak og målinger. Det gjelder i alle områder i næringsbygget, spesielt der sparepotensialet er stort og energibruket er unødvendig.

 

Hvordan ta kontroll over næringsbygget ditt

Tilbake til ventilasjonsanlegget som gikk døgnet rundt:

Hvordan får du kontroll:

 

Få oversikt

Finn ut hva som er under kontroll, og hva som er ute av kontroll. Bedriftseiere jeg snakker med blir stadig forundret over hvor enkelt det er. Du trenger bare AMS-dataene, som er fritt tilgjengelig via Elhub. Med et energioppfølgingssystem, som Noova Energy, får du visualisert dataene fra målerne og byggene dine i et oversiktlig dashboard.

Lag en plan og følg den opp

Så kan du begynne den morsomme og svært givende jobben med å finne strømtyvene og iverksette tiltak for å forhindre dem.

Når du overvåker og måler energibruken vil du garantert få deg noen aha-opplevelser, som at energiforbruket ikke reduseres som forventet, til tross for at styringssystemet er innstilt på å gjøre det – og best av alt, det er lettere og rimeligere å skaffe seg kontroll enn du tror.

Noova_brand_01-1010806-1

 

Hvem har ansvaret for energieffektivitet i bedriften din?

Hvis jeg spør deg hvem som er ansvarlig for energiforbruket i din bedrift, vet du hvem det er?

Litt pinlig berørt må mange innrømme at ansvaret har falt mellom stoler og at ingen har fått den hatten tildelt. Med økende fokus på CO2 reduserende tiltak er dette et viktig ansvarsområdet fremover.

Å investere tid og ressurser i energimåling og -styring er ikke bare en god forretningsstrategi, men en investering i vår alles fremtid. Energi er en begrenset ressurs, og det er vårt kollektive ansvar å bruke den så effektivt som mulig.

Ved å oppdage og stoppe undøvendig energibruk, reduserer du ikke bare bedriftens driftskostnader, men du bidrar også til å redusere klimagassutslippene og skape et mer bærekraftig samfunn – det må vel kalles en gyllen anledning til å virkelig gjøre en forskjell?

 

Ta kontroll over energiforbruket i ditt bygg og stopp de lydløse strømlekkasjene:

New call-to-action

 

avatar

Christian Fløistad

Christian har lang erfaring fra kraftmarkedet. Kunnskapen han har opparbeidet seg igjennom årene er til stor nytte for våre kunder. Har du spørsmål om energieffektivisering eller strømavtaler er Christian riktig person å prate med.

RELATERTE INNLEGG