Skip to content
Bylandskap hvor Noova sine løsninger er brukt
Maria Davis14 sep 20233 min read

Leietakerfordeling og fakturering

Å håndtere leietakerfordeling og fakturering for næringseiendom er ofte tidkrevende og komplisert – spesielt for eiendomsaktører med flere eiendommer og leietakere.

Å sørge for at ulike leietakere er i riktig avgiftsgruppe, at alle inn og utmeldinger skjer på riktig tidspunkt og at alle til en hver tid betaler sin del av forbruket i henhold til kontraktsvilkårene kan bli en tidkrevende oppgave som krever kontinuerlig oppfølging.

Kompleksitet i fordeling av kostnader

Store aktører forvalter ofte en mengde eiendommer med varierte leieavtaler. Dette inkluderer ofte ulike variable kostnader som strøm, gass, fjernvarme, kjøling energibrønner og solcelleproduksjon. Kostnadsfordelingen blir derfor en svært kompleks og detaljert oppgave som krever nøye beregninger og tilpassede algoritmer, som må oppdateres regelmessig for å tilfredsstille alle parter.

Manuell fordeling og fakturering av kostnader er en ressurs krevende prosess, som involverer flere medarbeidere. Oppgavene består i alt fra å samle data, utføre beregninger, og fakturering. Dette tar ikke bare tid, men skaper også kostnader som kunne vært investert i mer produktive deler av virksomheten.

Feilmargin og sporbarhet

Med manuell håndtering kommer menneskelige feil. En liten feil i datagrunnlaget eller beregningene kan ha store konsekvenser. Dette kan føre til misfornøyde leietakere, økte administrasjonskostnader for å rette feilene, og i verste fall, juridiske utfordringer.

I manuelle systemer er det ofte vanskelig å ha full sporbarhet på hvilke kalkulasjoner som er brukt, og hvordan kostnader er fordelt. Dette kan skape mistillit mellom leietaker og utleier, og gjøre det vanskelig å dokumentere og rettferdiggjøre kostnader dersom spørsmål eller tvister skulle oppstå.

Manuelle prosesser er ikke godt egnet for å skalere. Når antall eiendommer og leietakere øker, blir den manuelle håndteringen stadig mer uhåndterbar. Dette resulterer i økt kompleksitet og ressursbehov.

Solcelleproduksjon

I takt med økende fokus på bærekraft og grønne løsninger, investerer flere og flere eiendomsaktører i solcellepaneler for å produsere egen fornybar energi. Dette er en betydelig investering med hensikt om både å redusere karbonavtrykket og, på sikt, å kutte kostnader. Men hvordan sikrer man at investeringen gir ønsket økonomisk gevinst?

En utfordring er å fordele inntektene fra solcelleproduksjonen på en rettferdig måte blant leietakerne, samtidig som man får tilbakebetalt investeringen. Dette blir ekstra komplisert når man tar hensyn til svingende strømpriser, sesongvariasjoner i produksjonen, og ulike avtaler.

En løsning som Noova Energy tilbyr er en dynamisk modell som kontinuerlig overvåker solcelleproduksjon og strømpriser. Dette gjør at kostnadsfordelingen kan justeres i sanntid. Dette er ikke bare en mer rettferdig fordeling for leietakere, men sikrer også at utleier får den økonomiske kompensasjonen som er nødvendig for å rettferdiggjøre investeringen i solceller.

Ved å automatisere denne prosessen eliminerer vi også det administrative arbeidet og potensielle feilkildene som manuell håndtering kan medføre. Dette gir utleier en enkel og effektiv måte å se avkastning på sin investering i fornybar energi, samtidig som det styrker selskapets grønne profil.

Markedsoppdatering 30.08-2023 (1)

 

Vår skreddersydde løsning 

Noova Energy tilbyr en totalpakke som automatiserer og forenkler hele prosessen rundt leietakerfordeling og fakturering. Resultatet er betydelige administrative besparelser og høyere leietakertilfredshet. I tillegg gir vi deg verktøyene for å ta ut avkastning på investeringer i solcelleteknologi.

Presis Kostnadsfordeling: Vi benytter avansert teknologi i form av digitale undermålere og virtuelle målepunkter. Dette sikrer en nøyaktig presisjon i fordelingen av kostnader, noe som er spesielt viktig i komplekse leieavtaler med varierte variable utgifter.

Vår løsning gir deg tilgang til et eget dashbord hvor du har full oversikt og kontroll. I tillegg håndterer vi all kommunikasjon med leietakerne, fra fakturaspørsmål til bærekraftsrapportering.

Administrative besparelser: Ved å automatisere faktureringsprosessen reduserer vi betydelig antall fakturaer du som utleier må håndtere. Vår teknologi har som eksempel redusert antall fakturaer for en av våre kunder fra 1248 til bare 12 per år, noe som har resultert i en årlig besparelse på 120 000 kroner.

Solcelleinvestering: For de som har investert i solcelleteknologi, tilbyr vi en dynamisk modell som overvåker både produksjon og strømpriser i sanntid. Dette sikrer at investeringen din gir optimal økonomisk gevinst, samtidig som den tillater en rettferdig og transparent kostnadsfordeling blant leietakerne. Vi eliminerer det administrative arbeidet og feilkildene som ofte er assosiert med manuell håndtering av slike komplekse systemer.

Fra komplekse leieavtaler til den administrative byrden av manuelle prosesser -utfordringene er mange og varierte. Har du spørsmål rundt fakturering så ta gjerne en prat med meg 😊

Er du på jakt etter å spare mer strøm? Vi har samlet 7 strategier for hvordan du kan spare mer, her:

New call-to-action

 

avatar

Maria Davis

Som salgssjef i Noova er jeg opptatt av å hjelpe bedrifter med å ta fremtidssikre og bærekraftige beslutninger. Kraften ligger i dataen.

RELATERTE INNLEGG