Skip to content
Lukk
Bestill demo
Logg inn
Bestill demo
Logg inn
Hvordan fungerer egentlig den nye fastprisordningen på strøm?
Monica Hatlestad07 Feb 20233 min lesetid

Hvordan fungerer egentlig den nye fastprisordningen på strøm?

Strømprisene i Norge har historisk sett vært lave. Det siste årets høye strømpriser har derfor kommet som et sjokk på de fleste.

Regjeringen ønsket å legge til rette for at bedrifter kan få en forutsigbar hverdag ved å inngå gunstige fastprisavtaler med sin strømleverandør. Derfor har de kommet med nye tiltak som påvirker fastprisavtalene som tilbys i markedet i dag.

Hvordan fungerer egentlig den nye fastprisordningen, og hvordan skal din bedrift forholde seg til en slik ordning?

 

Slik fungerer fastprisene

Ved å sørge for at grunnrenteskatten på vannkraft nå baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusenten gjennom fastprisavtalen, og ikke spotmarkedspris som er hovedregelen, håper regjeringen at flere aktører vil tilby fastpris på strøm.

De fleste leverandører har tilbudt fastprisavtaler til kundene i en årrekke, så det er ikke en nyhet i seg selv. Det er strukturen på fastprisavtalene som har endret seg.

I dag kan du som bedrift inngå avtaler hos din leverandør, hvor du binder opp til 70% av forbruker ditt til en fast pris. Resten av strømforbruket må du kjøpe til spotpris.

 

Fastprisavtaler kan føre til høyere driftskostnader

Fastprisavtalen er ikke en fast pris på strømmen du bruker. Prisen vil fremdeles variere, dette fordi standardavtalene som er jobbet frem legger opp til et jevnt uttak av strøm hver time hele året. De fleste bedrifter har et mye lavere forbruk på natten, i helger og i ferier, noe som betyr at uttaket ikke er jevnt.

Dette vil i praksis bety at du binder deler av forbruket ditt, i tillegg til at du opererer i spotmarkedet for leveranse og salg når du trenger mer strøm, og når du må selge overskuddet fra fastprisavtalen.

Å binde seg for flere år kan derfor føre til høye driftskostnader over lengre tid, selv om strømprisen synker.

 

La oss se på et eksempel:

Du binder 70% av bedriftens totale strømforbruk til fastpris. 60% av det totale strømforbruket skjer mellom 07.30 -16.30, når folk er på jobb. De resterende 40% fordeles over kveld og natt. Når du binder 70% av forbruket, vil strømselskapet se på det totale strømforbruket pr. måned, og fordele dette over antall dager og timer. Med andre ord, hver time vektlegges likt.

Dette betyr at du ikke får fastpris på all strømmen du bruker når forbruket er som høyest. Derfor må du også kjøpe strøm til spotpris på dagtid. I tillegg vil du få et overskudd av strøm på natten som du må selge tilbake til markedet.

Det er ingen garanti for at du får samme pris på strømmen du selger tilbake til markedet.

Dette gjør at dagens fastprisordning kan slå uheldig ut for enkelte bedrifter som ikke har et jevnt forbruk hele døgnet. Ordningen vil heller ikke kunne gi den forutsigbarheten mange bedrifter søker ved å inngå fastprisavtale.

 

Vil fastprisene fremover fortsette å synke?

Den siste tiden har ulike leverandører stadig kommet med lavere fastpriser. Det er lett å tenke at det har oppstått en konkurranse mellom de ulike aktørene.

Dette stemmer ikke (foreløpig). Prisene i markedet svinger fortsatt, som de har gjort de siste årene. Det er denne svingningen som påvirker hvilken pris man setter på en langsiktig avtale. Prisene i det åpne markedet for strømleveranser har hatt større nedgang enn fastprisavtalene.

Prisene vil fortsette å svinge og det er vanskelig å forutse om fastprisene fremover blir lavere eller høyere.

 

Bør du avslå fastprisavtalene helt?

Nei, det er viktig å være bevisst på hva bedriften din tåler. I tillegg bør du regne på hva en fastprisavtale kan koste deg om du må selge underforbruk og kjøpe mer fra spotmarkedet på dagtid.

 

Ikke ta forhastede beslutninger!

Det er lett å få panikk når strømprisen er høy, men ikke inngå en langsiktig avtale uten å være sikker på at det er dette som blir det beste for din bedrift. Tenk heller langsiktig og sikre deler av volumet for enkelte perioder der prisen nå er lav.

Det aller viktigste er at du tar kontroll på forbruket ditt. Kan du gjøre noe med bunnlasten? Følger forbruket ditt aktiviteten på arbeidsplassen og temperaturen ute på en fornuftig måte? Når du har full oversikt over historisk og forventet forbruk er det lettere å ta gode beslutninger om fastprisavtaler.

Synes du det er vanskelig å navigere mellom de ulike løsningene på markedet så tar vi gjerne en prat med deg. Vi tilbyr fastpris avtaler med flat profil og fastpriser som er tilpasset din bedrifts forbruksprofil.

Mer innsikt?

Andre saker som kan passe for deg