Skip to content
Noova sitt dashbord på en laptop
Monica Hatlestad22 Mar 20231 min read

Hvordan lykkes med energieffektivisering og kostnadskontroll?

Onsdag 15.03 2023 inviterte Noova i samarbeid med Glitre Energiløsninger til webinar om temaet energieffektivisering og kostnadskontroll.

Her viste vi hvordan du kan forenkle administrative prosesser og få bedre kontroll på strømforbruket ved hjelp av teknologi.

Du kan lese et sammendrag av det viktigste innholdet fra webinaret her.

 

Kort om Glitre Energiløsninger

Glitre Energiløsninger leverer energidata med høy kvalitet ved hjelp av Smart EO, som igjen gjør Noova i stand til å analysere forbruk og fordele leitagerkostnader for kundene

Glitre Energiløsninger er eid av Glitre Energi som nylig fusjonerte med Agder Energi, og sammen har de tatt navnet «Å Energi». Fusjonen vil bety navneskifte for Glitre Energi på sikt, men det vil ikke endre samarbeidet med Noova eller satsningen på Smart EO-teknologien.

 

Hva er Smart EO teknologien og hvordan fungerer den?

SmartEO samler inn data via høyfrekvente energimålere, og gir en detaljert innsikt i energiforbruk. Som en del av datainnsamlingen kvalitetssikres dataen, slik at kan Noova hente korrekt data til sine systemer, og visualisere dette i rapporter til kundene sine.

Dataen som samles inn via Smart EO kan brukes til blant annet feilretting, leietakerfakturering, bærekraftsrapportering, som grunnlag for energibesparende tiltak og sikring mot fremtidige krav til f.eks. taksonomi og rapportering.


Hva har Smart EO med taksonomi å gjøre?

EU’s klasifisseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet, eller taksonomien som den ofte kalles, skal bedre investorers beslutningsgrunnlag og bidra til at markeder for bærekraftige investeringer fungerer bedre

Banker, investorer og forsikringsselskap vil bruke taksonomien når de avgjør hvilke aktiviteter de skal låne ut til, investere i eller forsikre. Slik vil bærekraftige bygg få høyere finansiering og gunstigere rente enn mindre bærekraftige bygg.

Kravene som taksonomien kommer til å stille til eiere av næringsbygg er fortsatt ukjent, men det vi vet er at byggeierne må kunne vise hvor bærekraftige byggene faktisk er.

Smart EO vil kunne brukes til å dokumentere energiforbruket og tiltak du eventuelt gjennomfører for å gjøre byggene mer energieffektive.

 

Energieffektivisering og kostnadskontroll i praksis – kundecaset ASCO

ASCO som holder til i Tananger, har hatt stor nytte av Smart EO teknologien og bruker energidata for å få en bedre oversikt over energiforbruket. Slik har de kunnet identifisert hvilke komponenter som er strømverstinger og igangsette sparetiltak, i tillegg til å fakturere sine kunder basert på faktisk forbruk.

Under webinaret fortalte Hans Petter Sønju om sine erfaringer med Smart EO og Noova.

 

Se intervjuet her:

RELATERTE INNLEGG