Skip to content
power lines
Jan Ove Grasdal24 Apr 20232 min read

Nå kan du få betalt for å redusere strømforbruket

Har du kraftforbruk som kan opptre fleksibelt i en kort eller lengre periode (20 sekunder til 2 timer)? Da kan du få betalt for å stille dette tilgjengelig for utkobling dersom det skulle bli forstyrrelser i strømnettet. 

 

Økt andel vind- og solenergi gjør kraftnettet mer sårbart for frekvensendringer

Kraftsystemet må alltid være i balanse, og det betyr at summen av forbruk og produksjon må være lik til enhver tid. Dette balanseres mellom forbruker og produsent hver time, og Statnett har det overordnede ansvaret for å påse at det er riktig balanse mellom forbruk og produksjon.

Statnett_balanse

Illustrasjon: Statnett.no


Med en økende andel vind- og solenergi i nettet blir det stadig mer utfordrende å opprettholde denne balansen. Vi kan aldri vite nøyaktig hvor mye det skal blåse, og produksjonen kan variere både høyere og lavere enn planlagt. Derfor har Statnett og andre netteiere i Norden opprettet egne markedsplasser, også kjent som reservemarkeder, for å kunne ta ut forbruk ved ubalanser.

Reservemarkedene gir mulighet for å justere både forbruk og produksjon på kort varsel, slik at nettet alltid er i balanse.

 

Flere ulike markeder

Det finnes flere ulike markeder å delta i, men som regel vil man få betalt et beløp for å være med (opsjonsbetaling), og et tilleggsbeløp hvis man faktisk blir koblet ut. I det raskeste markedet (FFR) må man kobles ut i løpet av 1,7 sekunder og være i full drift igjen innen 15 minutter. I de tregere markedene (mFRR) må man koble ut innen 15 minutter og være utkoblet i løpet av 1-2 timer.

Ved å delta i Statnett sine reservemarkeder kan man bidra til å opprettholde balansen i kraftsystemet og samtidig tjene penger på å være med.

 

Få hjelp til å utnytte fleksibiliteten i energiforbruket ditt

Vi kan hjelpe dere i gang og kartlegge hvilken muligheter som finnes ved å vurdere faktorer som maksimal effekt, driftsutfordringer ved utkobling og hvor lenge og ofte du kan koble ut. Dette er både enkelt, miljøvennlig og potensielt veldig lønnsomt.

Dette kan passe for flere ulike forbrukskilder, og eksempler på laster som egner seg svært godt er elkjeler, drivhus, datasenter og serverrom. Det viktige er at lastene kan reduseres helt eller delvis i en periode. Det finnes også gode muligheter til å utnytte batterier i fleksibilitetsmarkedene.

Ønsker du å vite mer, eller å undersøke mulighetene for å delta? Fyll ut skjemaet via knappen nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

 

Få mer info her

 

KOMMENTARER

RELATERTE INNLEGG