Skip to content
Vil kraft- og energimarkedene noen gang normaliseres?
Monica Hatlestad26 Oct 20222 min read

Vil kraft- og energimarkedene noen gang normaliseres?

Dette fikk bedriftene som deltok på frokostmøter arrangert av Noova i Oslo og Stavanger denne måneden svaret på.

Eksperter på kraft- og energi ga gode råd om hvordan bedrifter bør forholde seg til dagens strømpriser og innblikk i hvilke sparetiltak som er mest lønnsomme.

Det ble lærerike foredrag for bedrifter ute etter å forstå dagens strømmarked.

Strømprisene vil stabilisere seg.

Ifølge Thorbjørn Haugen fra NRGcon vil strømprisen fortsatt være høy i vinter. Først utpå vårparten vil prisene falle noe og jevne seg ut.

Haugens viste til en analyse laget av Volue Insight. Denne baserer seg på historisk data fra de største prisdriverne i det nordiske markedet: forbruk, vær (nedbør, sol, vind og temperatur) og CO2, kull, gass og kjernekraft. Selv om prisene vil falle fremover påpeker Haugen at prisene i fremtiden vil svinge mer enn før.

 

Vær bevist på bedriftens strømkostnader

Mange bedrifter lurer på om de bør sikre strømprisene sine fremover og inngå fastpris eller forvaltningsavtaler.

Haugens råd var klokkeklart: Bedrifter bør ta kontroll over sitt eget strømforbruk.

Han oppfordret alle bedrifter til å ha «en hånd på rattet» og sette opp egne oversikter over forventet strømbruk og sluttkostnader, og tilpasse seg disse.

For den kommende vinteren var oppfordringen å være i «spot»-markedet om bedriften tåler prisvariasjonene, og sikre seg kun hvis bedriften ikke tåler høyere priser enn forwardkurven.

 

Spar på strømmen – Redd klimaet

Strømkrisen vi er inne i henger tett sammen med natur og klimakrisen verden står overfor.

Thina Margrethe Saltvedt, kjent for mange som Chief Analyst i Nordeas Sustainable Finance avdeling, var tydelig i sin tale. Hun påpekte at alle må bidra, og at strømforbruket i Norge må ned.

Hvis bedrifter ikke sparer på strømmen på egenhånd vil politiske krefter sørge for at prisene fortsetter å være høye. Kun med høye strømpriser når Norge klimamålene slik forbruket vårt er nå.

 

Vi kan ikke sette natur og klima til side på grunn av strømkrisen. Skal vi nå netto null i 2050 må vi skjerpe oss! – Thina Margrete Saltvedt

 

Høye strømpriser har allerede ført til redusert strømforbruk i verden, og Norge. Dette er et viktig signal som ikke må dempes ifølge Saltvedt.

Høye karbonpriser vil føre til økt etterspørselen etter alternative fornybare energikilder samtidig som investeringsvilje i fornybart styrkes.

Denne omstillingen er viktig hvis Norge og verden skal nå sine klimamål. Norge vil ikke kunne fortsette å være en nasjon som driver med kraftkrevende industri om ikke fornybarinvesteringene øker sier Saltvedt.

 

Bedrifter tjener mest på myke strømsparetiltak

Arkwrights analyser viser at bedrifter som vil redusere energikostnadene sine bør velge samarbeidspartnere som kan bidra til å redusere strømforbruket. De råder også bedrifter til å vurdere hvilke sparetiltak som har mest effekt for deres strømforbruk.

Analyser viser at myke tiltak, som smart strømstyring og skybasert energistyring, har høyere nåverdi og større effekt på strømsparing enn fysiske tiltak som etterisolering, solceller og varmegjenvinning.

 

Vil du hør mer om foredragene, analysene eller lurer du på noe om smart strømstyring?

Ta gjerne kontakt med oss!

RELATERTE INNLEGG