Skip to content
Strømpriser i Nord-Europa
Anders Kaijsersö, dec 31, '232 min read

Se upp för höga elpriser under 2024!

Under 2023 sjönk elpriset radikalt jämfört med 2022. Men under början av 2024 väntas betydligt högre elpriser samtidigt som elskatten höjs med 4,5 öre/kWh. Bästa sättet att sänka energikostnaderna är att sänka förbrukningen. 

Störst nedgång i södra Sverige
Elpriserna i Sverige har under 2023 gått ner markant jämfört med de rekordhöga elpriserna under 2022. I södra Sverige (SE 3 och SE4) har priserna mer än halverats, genomsnittspriset landar på ca 56 öre/kWh (SE 3) respektive 72 öre/kWh (SE 4). I norra Sverige (SE1 och SE2) är nedgången mindre dramatisk, men fortfarande klart märkbar, med en minskning på cirka 40% till ett snittpris på ca 44 öre/kWh. 

Elprisets minskning kan i stor utsträckning tillskrivas det kraftigt sjunkande priset på naturgas sedan 2022. Men även andra faktorer, som nederbörd, vind och temperaturer, fortsätter att ha en avgörande påverkan på elpriserna på den nordiska elmarknaden. 

Ökad betydelse av priset på naturgas
Efter nedläggningen av fyra kärnkraftsreaktorer i södra Sverige mellan 2015 och 2020 har vi blivit mer beroende av elimport, särskilt vid låg vindproduktion. Detta har ökat betydelsen av naturgaspriser för de svenska elpriserna. 

År 2022 var ett dramatiskt år för elmarknaden, med exceptionellt höga elpriser, delvis till följd av invasionen av Ukraina och osäkerheten kring gasledningen Nord Stream, vilket ledde till en radikal ökning av gaspriserna. Under 2023 har priset på gas sjunkit avsevärt, främst på grund av minskad efterfrågan och välfyllda europeiska gaslager.  

Radikalt höjda elpriser under början av 2024
Inför 2024 förutspås en radikal ökning av elpriserna under början av året, med en prognos på snittpriser runt cirka 100 öre/kWh. Det beror delvis på grund av väderförhållanden med lägre temperaturer och vindhastigheter, Dessutom har oron i Mellanöstern lett till en ökning av gaspriserna på råvarubörsen i Amsterdam.  

Efter årsskiftet höjs elskatten med 9,2 procent (samma takt som inflationen), eller 4,5 öre per kilowattimme. 

Bästa sättet är att sänka förbrukningen 
Inga bolag kan i längden undvika att påverkas av elpriset. Vissa har varit bra på att säkra upp priset på låga nivåer, men när säkringen är slut får även de ett högre elpris.  

Bästa sättet att sänka sina kostnader är att sänka förbrukningen. För varje kilowatt-timme man tar bort försvinner kostnaden för elhandel, nätavgifter och energiskatt – vilket blir en betydligt större besparing än att bara försöka få ett så bra pris på elavtalet som möjligt. 

Ta kontakt med Noova så hjälper vi er att sänka förbrukningen
Noovas kunder sänker i genomsnitt elförbrukningen med 12,5%, genom att strukturerat arbeta med åtgärder för att steg för steg banta bort kilowattimme efter kilowattimme.
 

RELATERADE ARTIKLAR