Skip to content
Graf som illustrerer strømpriser
Anders Kaijserti, jul 25, '232 min read

Elprisprognos: Lägre elpriser i höst

Sverige väntas få lägre elpriser i höst jämfört med samma period föregående år. Flera prognoser pekar på en rad olika faktorer som kommer påverka de nationella och internationella energipriserna.

Gaspriset fick elpriset att rusa 
De senaste åren har den svenska elmarknaden upplevt ökad volatilitet i elpriset. En av de primära orsakerna till detta har varit en ökande beroende av vindkraft samtidigt som tillgången på kärnkraft har minskat. Denna volatilitet har varit särskilt framträdande i södra Sverige, som inte bara har sett en minskning av inhemsk kärnkraftsproduktion utan även en ökad påverkan från energimarknaderna i länder som Polen och Tyskland. Dessa länder drabbades hårt av prisökningen för rysk gas under den politiska krisen som utlöstes av Rysslands invasion av Ukraina förra året. 

Gasreserverna större
Men nu signalerar aktuella data en trend mot lägre och mer stabila gaspriser. Europas gasreserver är i dagsläget betydligt större än de var vid samma tidpunkt förra året, vilket resulterat i en markant minskning av gaspriserna. Från tidigare toppnoteringar på mellan 150-200 EUR/MWh har priserna sjunkit till mellan 25-35 EUR/MWh.
Screenshot 2023-07-19 at 13.34.44

Detta innebär, med största sannolikhet, lägre elpriser under hösten för södra Sverige jämfört med förra året. Men på grund av begränsningar i överföringskapacitet förväntas priserna fortsatt vara betydligt högre än i norra Sverige.

En ytterligare elfaktor som kommer att påverka elpriserna positivt i Sverige, är driftsättningen av den finska reaktorn Olkiluoto 3. Historiskt sett har Sverige haft en omfattande elektricitetsexport till Finland. Med denna nya reaktor i drift förväntas den svenska exporten minska, vilket skulle innebära att mer el behålls inom svenska gränser, med en sannolik positiv påverkan på elpriserna.

Det varma Europavädret verkar inte slå mot elpriset. 
Varmt väder i södra Europa har hittills inte påverkat elpriserna speciellt mycket. Även om det finns en risk för en viss höjning av gaspriserna och därmed något högre elpriser i Tyskland, förväntas ingen dramatisk utveckling jämförbar med förra året.

En annan aspekt som påverkade elpriserna förra året var den minskade produktionen av kärnkraft i Frankrike, vilket ledde till en ökad efterfrågan på gasproducerad el i exempelvis Tyskland. Men nu ser situationen betydligt ljusare ut för den franska kärnkraftsproduktionen. Produktionen ökade till exempel till 22,7 TWh i juni 2023, vilket innebar en ökning med 2,5 TWh jämfört med juni 2022.

Avslutningsvis kan den globala ekonomins tillstånd, med en potentiell minskning av efterfrågan från industrisektorn på både kol och gas, ha en dämpande effekt på energipriserna.

Således förutspås lägre elpriser i höst, vilket ger hushåll och företag en välbehövlig andningspaus efter de höga priserna under förra året.

 

RELATERADE ARTIKLAR