Skip to content
Kjartan Koprenmå, mar 20, '232 min read

"Mjuka" eller "hårda" åtgärder - vad menar man, och vilket är bäst?

Energiförbrukning är ofta en stor kostnad och det är därför viktigt att hitta sätt att minska förbrukningen. En diskussion som ofta kommer upp i sammanhanget är skillnaden mellan hårda och mjuka åtgärder när det gäller energibesparing. Men vad betyder egentligen dessa termer, och är den ena b ättre än den andra?

I den här bloggartikeln ska vi titta närmare på vad som innebär hårda och mjuka åtgärder, och hur du kan göra en bedömning av vad som lönar sig för ditt företag.

 

Vad är mjuka och hårda åtgärder?

Företag börjar ofta med hårda åtgärder, eftersom detta är ganska uppenbart något som ger en given effekt. 

Det kan vara att:

 • Installera ett centralt operativsystem
 • Byt ut gamla fönster till mer energisnåla fönster
 • Installera värmepump
 • Byta ventilationssystem
 • Installera solceller
 • Efterisolera
 • Byta ut befintliga ugnar mot ugnar med smart styrning

Den gemensamma nämnaren för dessa är att de alla är relativt dyra åtgärder.

Mjuka åtgärder är generellt åtgärder som kräver en mindre investering och som är lättare att genomföra. Lågt hängande frukt med andra ord. 


Låt oss titta på några exempel på mjuka åtgärder:

 • Samla in och analysera befintlig energidata
 • Implementera smart effektövervakning – vad använder vi energin till?
 • Automatisera uppvärmning och ventilation av lokaler till när det finns faktisk aktivitet i byggnaden
 • Kontrollera och eventuellt justera fel i utrustning och maskiner
 • Sprida förbrukningen över tid för att undvika effekttoppar
 • Se till att byggnaden är energieffektiv på natten, när energiförbrukningen normalt är lägre
 • Implementering av ett energiledningssystem

 

Övervaka innan du vidtar åtgärder

Många börjar i fel ände när de genomför energibesparande åtgärder, oavsett om de är hårda eller mjuka. Man går direkt till åtgärder som att byta ut gamla fönster, justera ner temperaturen eller investera i solceller – för det är konkreta åtgärder som man vet kommer att leda till besparingar.

Inga beslut eller justeringar, varken mjuka eller hårda, bör fattas förrän du har en överblick över din konsumtion. Innan du börjar vidta åtgärder är det viktigt att få koll på sin energiförbrukning. Vad drar el, och när? Konsumtionen måste övervakas över tid för att identifiera var nedskärningar kan göras och för att se var ologisk konsumtion sker.

Du får denna överblick genom smart effektövervakning, det vill säga genom att implementera programvara som kontinuerligt övervakar förbrukningen i lokalerna.

 

Så här går du tillväga

 1. Skaffa ett energiuppföljningssystem som ger dig en tydlig bild av vad du använder din energi till. Välj ett system som meddelar dig vid avvikelser.
 2. Installera en digital undermätare om du behöver ange hur mycket varje maskin eller område använder.
 3. Börja med de mjuka måtten – vilka justeringar kan du enkelt göra?
 4. Titta sedan på hårda åtgärder. Vad kan företaget tolerera när det gäller investeringar när det gäller vad du kan få i avkastning?
 5. Överväg att investera i ett styrsystem som styr temperatur, anläggning etc.

 

Sammanfattning

Det är inte lämpligt att titta på vare sig mjuka eller hårda åtgärder förrän du har en tydlig överblick och insikt i din energikonsumtion. När spenderar du mest? Var är de största energitjuvarna? Är din konsumtion logisk när det gäller temperatur och fluktuationer i aktivitet?

Först när du har den här översikten kan du börja med justeringar och förbättringar. Vi ser ofta att företag underskattar de små åtgärderna och överskattar besparingarna på de större åtgärderna.

Du kan ha stor nytta av att titta på mjuka energiåtgärder för att minska förbrukningen innan du överväger mer kapitalintensiva åtgärder.

avatar

Kjartan Kopren

Regiondirektør Vest, Ålgård

KOMMENTARER

RELATERADE ARTIKLAR