Skip to content
power lines
Anders Kaijsersö, maj 7, '231 min read

Nu kan du få betalt för att koppla bort elen!

Har du en elbelastning/elförbrukning som kan användas flexibelt under en kort eller lång tidsperiod (från 20 sekunder till 2 timmar)? Då kan du få betalt för att göra elförbrukningen/”belastningen” tillgängligt för frånkoppling om det skulle uppstå en störning i elnätet.  

 

Ökad andel vind- och solenergi gör elnätet mer sårbart för frekvensförändringar 

Kraftsystemet måste alltid vara i balans, vilket innebär att summan av förbrukning och produktion alltid måste vara densamma. Detta balanseras mellan konsument och producent varje timme, och Svenska Kraftnät (SvK) har det övergripande ansvaret för att det finns rätt balans mellan konsumtion och produktion. 

Statnett_balanse

Illustrasjon: Statnett.no


Med en ökande andel vind- och solenergi i nätet blir det allt svårare att upprätthålla denna balans. Vi kan aldrig veta exakt hur mycket det kommer att blåsa, och produktionen kan variera både högre och lägre än planerat. Därför har SvK och andra nätägare i Norden etablerat egna marknadsplatser, även kallade reservmarknader, för att absorbera förbrukningen vid obalanser. 

Reservmarknaderna gör det möjligt att med kort varsel anpassa både förbrukning och produktion så att nätet alltid är i balans. 

 

Flera olika marknader 

Det finns flera olika marknader att delta i, men vanligtvis får du ett belopp för att delta (optionsbetalning) och ett extra belopp om du faktiskt kopplas bort. På den snabbaste marknaden (FFR) måste din ”belastning kopplas bort inom 1,7 sekunder och vara fullt fungerande igen inom 15 minuter. På de långsammare marknaderna (mFRR) måste du koppla bort inom 15 minuter och kopplas in igen inom 1-2 timmar. 

Genom att delta i SvKs reservmarknader kan du hjälpa till att upprätthålla balansen i elsystemet och samtidigt tjäna pengar genom att delta. 

 

Få hjälp med att utnyttja flexibiliteten i din energiförbrukning 

Vi kan hjälpa dig att komma igång och kartlägga vilka möjligheter som finns genom att bedöma faktorer som maximal effekt, operativa utmaningar vid frånkoppling och hur länge och ofta du kan koppla från. Detta är både enkelt, miljövänligt och potentiellt mycket lönsamt. 

Detta kan vara lämpligt för flera olika konsumtionskällor, och exempel på belastningar som är mycket lämpliga är elpannor, växthus, datacenter och serverrum. Det viktiga är att belastningarna kan minskas helt eller delvis under en tidsperiod. Det finns också goda möjligheter att utnyttja batterier på flexibilitetsmarknaderna. 

Vill du veta mer, eller undersöka möjligheterna att delta? Fyll i formuläret via knappen nedan så återkommer vi till dig. 

 

Få mer info här

 

KOMMENTARER

RELATERADE ARTIKLAR