Skip to content
CSRD imagery
Anders Kaijserti, feb 27, '242 min read

Så kan ni påbörja arbetet med hållbarhetsrapportering

Med införandet av CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) från EU, som träder i kraft i år, står många företag inför nya utmaningar inom hållbarhetsrapportering. Detta inlägg belyser viktiga steg för att börja din resa mot effektiv och meningsfull hållbarhetsrapportering, i linje med de kommande strängare kraven.

Förstå CSRD:s omfattning
Det första steget mot framgångsrik hållbarhetsrapportering är att förstå vad CSRD innebär för just ditt företag. CSRD syftar till att standardisera hur företag rapporterar om sina hållbarhetsinsatser, vilket innebär att nästan alla EU-baserade företag kommer att beröras, antingen direkt eller indirekt. För att omfattas av direkt påverkan från 2024 måste företag uppfylla minst två av följande kriterier: en nettoomsättning över 40 miljoner euro, en balansräkning över 20 miljoner euro, eller fler än 250 anställda. Indirekt kommer dock i stort sett alla företag att beröras.

Identifiera relevanta Scope 1-3 utsläpp
Ett kärnelement i hållbarhetsrapportering enligt CSRD är att rapportera om växthusgasutsläpp enligt Scope 1, 2 och, där det är relevant, Scope 3. Detta innebär att företag måste identifiera och rapportera om direkta utsläpp från egna verksamheter, indirekta utsläpp från inköpt energi, samt andra indirekta utsläpp i företagets värdekedja – det vill säga hos samtliga leverantörer och även kunder.

Scope 3 kommer således att påverka alla företag som levererar till en kund som omfattas av CSRD:s krav, samt alla företag som säljer dessa företags produkter och tjänster.

Screenshot 2023-08-23 at 13.00.01

 

Förbered ditt företag internt
För att lyckas med hållbarhetsrapportering är det viktigt att redan nu engagera olika delar av organisationen. Detta innebär att skapa medvetenhet och bygga kapacitet inom företaget för att samla in, analysera och rapportera hållbarhetsdata. Utbildning och intern kommunikation spelar en stor roll i detta skede.

Implementera processer för datainsamling
Effektiv datainsamling är ryggraden i hållbarhetsrapportering. Företag behöver implementera system och processer för att regelbundet samla in relevant data, från energiförbrukning till leverantörskedjans praxis. Detta kräver ofta både tekniska lösningar och samarbeten över avdelningar.

Noova kan hjälpa dig att ta de första stegen
Att navigera genom CSRD:s krav kan vara komplext, och det kan vara fördelaktigt att söka extern expertis. Vi på Noova kan hjälpa er att ta de första stegen. Vi erbjuder effektiva verktyg för att samla in data kring hela företagets energiförbrukning, avfallshantering med mera, och omvandla detta till de krav på hållbarhetsrapportering som ställs.

Vi kan även hjälpa er att utbilda er personal i vad som krävs.

Kontakta oss på Noova så hjälper vi er att ta det första steget i ert hållbarhetsarbete.

RELATERADE ARTIKLAR