Skip to content
Tabell som demonstrerer omfang 1, 2 og 3
Anders Kaijserti, jan 23, '241 min read

Har du koll på Scope 1, 2 och 3?

Under 2024 kommer skärpta EU-krav på hållbarhetsrapportering träda i kraft, enligt CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive). Detta inkluderar rapportering av växhusgasutsläpp i Scope 1, Scope 2 och Scope 3 - har du koll på vad det innebär?

CSRD representerar EU:s senaste direktiv inom hållbarhetsrapportering vilket innebär att många företag kommer att behöva rapportera om Scope 1, 2 och, där det är relevant, Scope 3. 

Scope 1 är direkta utsläpp
Scope 1 handlar om direkta utsläpp från företagets egen verksamhet, inkluderande energianvändning som naturgas eller bränslen, kylmedier, utsläpp från egna pannor och ugnar samt företagets fordonsflotta. Processutsläpp vid industriella processer och tillverkning räknas också hit.

Scope 2 är indirekta utsläpp
Scope 2 täcker indirekta utsläpp, såsom inköpt energi som elektricitet, ånga, värme eller kyla, producerad externt men använd av företaget. Om företaget producerar egen energi på plats, klassificeras detta som Scope 1. 

Screenshot 2023-08-23 at 13.00.01

Scope 3 är indirekta utsläpp i värdekedjan 
Scope 3 avser indirekta utsläpp i företagets värdekedja, som inte direkt kontrolleras av företaget men påverkas av dess verksamhet, enligt den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA). GHG-protokollet delar upp dessa i uppströms och nedströms utsläpp, indelade i totalt 15 kategorier.

Uppströms utsläpp innefattar indirekta utsläpp relaterade till inköp av varor och tjänster, kapitalvaror, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, transport, avfallshantering, affärsresor, pendling och hyrda tillgångar.

Nedströms utsläpp omfattar indirekta utsläpp kopplade till sålda varor och tjänster, inkluderande transport, bearbetning, användning, avfallshantering, hyrda tillgångar, franchiser och investeringar.

Kommer påverka majoriteten av Svenska företag
De nya reglerna kommer gradvis att påverka nästan alla EU-företag. Initialt berörs de med en nettoomsättning över 40 miljoner Euro, en balansräkning över 20 miljoner Euro och mer än 250 anställda. Från 2026 inkluderas även mindre företag. 
Majoriteten av svenska företag kommer så småningom att påverkas, direkt eller indirekt, eftersom de måste redogöra för krav ställda på leverantörer och återförsäljare.

Ta kontakt med Noova, så hjälper vi dig!
Noova är här för att hjälpa ditt företag att navigera genom dessa förändringar och lyckas med hållbarhetsrapportering. Ta kontakt med oss idag för att komma igång!

RELATERADE ARTIKLAR