Skip to content
Noovas dashboards
Anders Kaijserto, aug 3, '233 min read

Så kan ni utnyttja den volatila elmarknaden

Den svenska energimarknaden har genomgått betydande förändringar de senaste åren, vilket har lett till ökad volatilitet (läs mer här) i elpriset. Med en större andel vindkraft och minskad kärnkraftproduktion är elproduktionen nu mer beroende av väderförhållanden. Samtidigt tvingas södra Sverige att importera el från grannländer, där elpriserna har stigit avsevärt.

Denna volatilitet (dvs. stora svängingar i elpriset)  innebär utmaningar för företag med stor energiförbrukning, eftersom det komplicerar planering och prognostisering av kostnader. Många företag väljer därför att binda upp sig i kostsamma fasta avtal. Hur kan man istället ta tillvara på denna situation, med ökad volatilitet på elmarknaden?

I detta blogginlägg kommer vi att ge några råd och förslag på åtgärder för att optimera ert företags elförbrukning:

Råd 1. Bind inte upp hela förbrukningen i fasta avtal:
Att ingå ett fastprisavtal ger trygghet och förutsägbarhet. Men i dagens osäkra elmarknad tenderar fasta avtal att bli väldigt kostsamma. Fastprisavtal är ingen magisk lösning, de fungerar genom att man betalar en extra "riskpremie" för att garantera ett visst elpris. När elpriset varierar från dag till dag, är denna "riskpremie" hög.

Bind därför inte upp all förbrukning i fasta avtal. Dela istället upp avtalet, med en del fast och en del rörlig. På så sätt kan man dra nytta av potentiella prisfall i elpriset samtidigt som en betydande del av kostnaden för elförbrukningen är förutsägbar.

En annan negativ sak med fasta avtal möjligheten att utnyttja timmar med låga elpriser.

Råd 2. Förflytta förbrukning till billigare timmar:
Genom att förbättra kontrollen över elförbrukningen och vara uppmärksam på vilka timmar ert företag förbrukar mest el, kan man successivt förflytta delar av förbrukningen till perioder med lägre elpriser. Detta ger möjligheter att ta tillvara på prisvariationerna och undvika dyra perioder. Genom att identifiera vilka delar av er förbrukning som kan förflyttas och vilka som kan stängas av under perioder med hög pris, kan ni optimera er elförbrukning på ett sätt som ger er ett betydligt lägre elpris än era konkurrenter.

I bilden nedan, en skärmdump från elbörsen Nordpool, ser man hur elpriset varierar från hundratals ören per kWh till bara några ören, under dygnets timmar. 

Elpriset timme för timme julen 2022

Råd 3. Kontinuerlig övervakning av förbrukningen:
Genom att ständigt övervaka förbrukningen får man kontroll över energianvändningen timme för timme. Ni upptäcker energitjuvar och hittar sätt att minska förbrukningen. Till exempel om ventilationen är påslagen när ingen är närvarande eller om värmen är för hög under helgerna. Genom att förstå era förbrukningsmönster och identifiera onödig förbrukning kan man normalt sänka förbrukningen med mellan 10-30%. Det är en betydande besparing, utan några egentliga investeringar. 

Råd 4. Delta i reservmarknaden:
Som företag kan ni bidra till att balansera elmarknaden genom att delta i reservmarknaden. Energisystemet behöver alltid vara i balans, vilket innebär att förbrukning och produktion måste vara i jämvikt hela tiden. Genom att erbjuda er elförbrukning som flexibel kapacitet kan ni få betalt för att koppla bort er förbrukning under en kortare eller längre tidsperiod om det uppstår störningar i elnätet.

På så sätt kan ert företag både bidra till att säkerställa stabiliteten i elsystemet och ni kommer generera extra intäkter för ert företag.

Sammanfattning:
Den volatila energimarknaden kan vara en utmaning för många företag, särskilt om man har en hög elförbrukning. Genom att undvika att binda upp sig för mycket i fasta avtal, förflytta förbrukning till billigare timmar, kontinuerligt övervaka förbrukningen och delta i reservmarknaden - kan man göra denna utmaning till en fördel. Genom att optimera elförbrukningen kan man både minska sina kostnader och bidra till stabiliteten i elsystemet.

Så ta steget och utnyttja potentialen som den osäkra energimarknaden erbjuder ert företag!

Om du har frågor eller behöver mer information, tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper gärna till att skapa en strategi som passar just ert företag och era specifika behov.

 

RELATERADE ARTIKLAR