Skip to content
Noova-utviklede grafer
Kjartan Kopren14 mar 20232 min read

Hvilke strømsparingstiltak gir best effekt?

Strøm er en stor kostnad for mange bedrifter, og det er derfor viktig å finne måter å redusere forbruket på. En diskusjon som ofte dukker opp i denne sammenhengen er forskjellen mellom harde og myke tiltak når det kommer til energibesparelse. Men hva betyr egentlig disse begrepene, og er det ene bedre enn det andre?

I denne bloggartikkelen vil vi se nærmere på hva som ligger i harde og myke tiltak, og hvordan du kan ta en vurdering på hva som lønner seg for din bedrift.

New call-to-action

 

Hva er myke og harde tiltak?

Før du starter med energibesparende tiltak er det viktig å være klar over hva som faktisk ligger i disse to begrepene. Ofte setter bedrifter i gang med harde tiltak, fordi dette er ganske åpenbart noe som vil gi en gitt effekt.

Det kan være å:

 • Installere et sentralt driftsanlegg
 • Bytte ut gamle vinduer til mer energieffektive vinduer
 • Installere varmepumpe
 • Bytte ventilasjonsanlegg
 • Installere solceller
 • Etterisolere
 • Bytte ut eksisterende ovner til ovner med smartstyring

Fellesnevneren for disse er at de alle er relativt kostbare tiltak.

 

Myke tiltak er generelt sett tiltak som krever mindre kostbare investeringer og er enklere å gjennomføre. Lavthengende frukt, med andre ord. La oss se på noen eksempler på myke tiltak:

 • Innhente og utnytte eksisterende energidata
 • Implementere smart strømovervåkning – hva bruker vi energien til?
 • Automatisere oppvarming og ventilasjon av lokaler til når det faktisk er aktivitet i bygget
 • Sjekke og eventuelt justere feil på utstyr og maskiner
 • Spre forbruket over tid for å unngå effekttopper
 • Sørge for at bygget er energieffektivt på natten, når energiforbruket bør være lavt
 • Implementere et energistyringssystem

Les mer: Effektiv energistyring for eiendomsaktører: Hvordan identifisere energityvene

 

Overvåk før du gjør tiltak

Mange starter i feil ende når de skal gjennomføre energibesparende tiltak, uavhengig av om de er harde eller myke. Ofte går man rett på tiltak som å bytte ut gamle vinduer, justere ned temperaturen eller å investere i solceller – fordi det er håndfaste tiltak man vet vil gi besparelse.

Ingen avgjørelser eller justeringer, verken myke eller harde, bør gjennomføres før du har oversikt over forbruket. Før du går i gang med tiltak må du altså få innsikt i energiforbruket. Hva er det som trekker strøm, og når? Forbruket må monitoreres over tid for å kunne identifisere hvor man kan kutte, og for å se hvor det oppstår ulogisk forbruk.

Denne oversikten får du gjennom smart strømovervåkning, altså ved å implementere en software som kontinuerlig overvåker forbruket i lokalet.

 

Slik går du frem

 1. Skaff deg et energiovervåkningssystem som vil gi deg et tydelig bilde på hva du bruker energien til. Velg et system som varsler deg ved avvik.
 2. Monter en digital undermåler dersom du trenger å spesifisere hvor mye den enkelte maskin eller område bruker.
 3. Start med de myke tiltakene – hvilke justeringer kan du enkelt gjøre?
 4. Se deretter på harde tiltak. Hva tåler bedriften av investeringer ift. hva dere kan få igjen?
 5. Vurder å investere i et styringssystem som styrer temperatur, anlegg osv. 

 

Kort sagt

Det er ikke hensiktsmessig å se på verken myke eller harde tiltak før du har en klar oversikt og innsikt i forbruket ditt. Når bruker du mest? Hvor er de største energityvene? Er forbruket ditt logisk med tanke på temperatur og svingninger i aktivitet?

Først når du har fått denne oversikten kan du starte med justeringer og forbedringer. Ofte ser vi at bedrifter undervurderer de små tiltakene, og overvurderer besparelsen på de større tiltakene. Du kan ha stor verdi av å se til myke energitiltak for å redusere forbruket før du vurderer mer kapitalkrevende tiltak.

New call-to-action

 

 

avatar

Kjartan Kopren

Regiondirektør Vest, Ålgård

RELATERTE INNLEGG