Skip to content
Effektiv energihantering för fastighetsaktörer
Anders Kaijserto, jun 1, '234 min read

Effektiv energihantering för fastighetsaktörer: Hur man identifierar energitjuvar

Som fastighetsaktör vet du hur utmanande det kan vara att optimera energiförbrukningen och minska relaterade kostnader. Samtidigt förväntar sig hyresgästerna rätt fördelning av energimängden, vilket kräver en hel del administrativt arbete.

Så hur kan du hantera dessa utmaningar så smärtfritt som möjligt?

I den här artikeln kan du läsa om vad som anses vara typisk onödig förbrukning i fastigheter, och hur du kan hantera både förbrukning och administration kring energiförbrukning.

 


Onödig energiförbrukning

Utan rätt verktyg är det svårt att få en överblick över energiförbrukningen. För hur kan man arbeta med fel, brister och avvikelser som man inte vet finns?

– Fastighetsaktörer har ofta inte system på plats för att övervaka och fånga upp onödig förbrukning och avvikelser och har därför inte förutsättningar att kunna genomföra korrekta energibesparande åtgärder, säger Christian Fløistad, förvaltare på Noova.

– Det finns många exempel på typiska energitjuvar i fastighetsbyggnader och de flesta gäller värme, kyla och ventilation. Felaktig eller icke-optimal hantering av dessa är dyrt, säger Christian.

Ett vanligt exempel är VVS-system som har varit på fel inställningar i flera år, utan att detta avslöjas. När felet sedan lokaliseras och åtgärdas har företaget ofta halverat sin förbrukning.

 

Det här är de problem som ofta återkommer:

  • Lokalerna saknar anpassning till kontorets användningstider. Helgdagar, helger och årstider där aktiviteten i byggnaden varierar.

  • Ventilationen anpassas inte efter antalet personer i byggnaden och luftkvaliteten håller en högre standard än nödvändigt.

  • Systemen justeras/kontrolleras inte efter service.

  • Termostater och timers har fel och är felaktigt inställda.

  • Värmekablar står på året runt, liksom snösmältningssystem och defrosters på takrännor.

I princip är det enkelt att justera dessa avvikelser, men det kräver en bra överblick över förbrukningen.

 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att om någon kommer in för att identifiera avvikelserna får man bara en ögonblicksbild, nya avvikelser kan tillkomma. Därmed måste arbetet med avvikelser ske kontinuerligt. Ett varningssystem kommer att identifiera nya problem direkt.

Christian tillägger att olika typer av energiförbrukning kommer att påverka nättarifferna, och att elproblem är en känd faktor. Fastighetsaktörer har liten insikt i hur effekttoppar uppstår, när de inträffar och vad de faktiskt kostar, vilket kan vara en utmaning.

– Många vidtar åtgärder av olika kvalitet som kan påverka förbrukningen, men som kan påverka effekten negativt. Det handlar om att se helheten.


Administrative utmaningar

Tidigare var normal praxis att fördelningen av energikostnader gjordes baserat på m2, med vissa överväganden. Hyresgästerna ställer nu helt andra krav på rapportering om energi och överblick över sin egen förbrukning. De är inte villiga att betala för kontoret bredvid som väljer att hålla sitt kontor fem grader varmare än deras. Att distribuera rätt mängd energi till rätt hyresgäst är en evig huvudvärk för många fastighetsaktörer.

 

"Det finns många potentiella skeva delningsmekanismer i fastighetsuthyrning, varför vi behöver en fullständig översikt över vilka hyresgäster som ska faktureras för vad. Denna fördelning bör vara så exakt som möjligt utifrån de antaganden som gäller i byggnaden, betonar Christian.

 

Läs også: "Mjuka" eller "hårda" åtgärder - vad menar man, och vilket är bäst?


Varfor du ska följa upp

Kostnadsbesparingar är en uppenbar anledning att kontrollera energiförbrukningen, men det finns också andra faktorer som spelar in. Christian delar med sig av de viktigaste anledningarna till varför du bör följa upp energiförbrukningen i dina lokaler:

  • Hyresgästens krav: Det är en konkurrensfördel att kunna erbjuda noggrann mätning och korrekt fördelning av kostnader till hyresgästerna.

  • Hållbarhet och miljö: Genom att minska energiförbrukningen kan du bidra till att minska ditt företags koldioxidavtryck. EU:s europeiska gröna giv, strategin för ett klimatneutralt 2050, kommer också att få större fokus i Sverige. I flera EU-länder är det nu olagligt att hyra ut kontor som presterar sämre än C i EPC-märkningen, och vi förväntar oss liknande restriktioner i Sverige.

  • Ekonomiska besparingar och ökad lönsamhet: Att minska elförbrukningen leder till en hållbar verksamhet, vilket blir en viktig ekonomisk fördel och ökar konkurrenskraften.

 

Hur man får översikt

"Det första du bör göra för att hantera energiförbrukningen i ditt företag är att implementera ett EOS-system som kan mäta specifika områden, samt identifiera relevanta förbrukningsdrivare som kan delas mellan hyresgästerna", råder Christian.

Ett EOS-system är nästan ett minimikrav för att ha en energieffektiv fastighet, eftersom det är det enda sättet att få en fullständig bild av förbrukningen.

Använd undermätare för att få varje hyresgäst att bara betala för exakt vad de har använt. På så sätt kan du lyfta fram var deras energitjuvar befinner sig och göra det lönsamt för dem att minska sin egen förbrukning. Detta är också attraktivt när det gäller rapportering och hållbarhet.

Dessutom rekommenderar Christian att du hittar en leverantör som kan hjälpa dig med hyresgästfakturering. Denna leverantör kommer också att kunna ta alla frågor relaterade till fakturor, och du behöver inte spendera dyr tid på administration och frågor kring detta.

Slutligen bör du välja en leverantör som har expertis inom både onlineverktyg, såväl som el, näthyra och hyresgästfakturering. Dessa är alla separata teman som är trevliga att få i ett totalt paket. Se till att du får allt på ett ställe.


Sammanfattningsvis:

Det första steget i att hantera energiförbrukningen som fastighetsaktör är att implementera ett EOS-övervakningssystem. Hitta en nyckelfärdig leverantör som också kan hjälpa dig med nästa steg – hyresgästfakturering.  

– När det är på plats får du en bra överblick över din energiförbrukning genom att se att allt flyter på och du får ett kvitto på att du använder energin optimalt, betonar Christian.

Att minska energiförbrukningen kan ge stora ekonomiska vinster och göra dig till en attraktiv aktör för hyresgästerna.

 

KOMMENTARER

RELATERADE ARTIKLAR