Skip to content
Kart som viser strømpriser i Nord-Europa
Anders Kaijserti, jul 25, '233 min read

Fastpris vs. Spotpris: Hur fungerar det?

För de flesta av oss är alternativen till elavtal tydliga - fastpris eller spotpris. Men hur dessa avtal egentligen fungerar är lite svårare att förstå. I denna artikel dyker vi djupare i hur priserna bestäms för spotpris och för ett fastprisavtal.

Spotpris fastställs en gång per dag på elbörsen Nord Pool
Spotpriset förändras varje timme och fastställs dagligen på elbörsen Nord Pool. Varje dag skickar elproducenter och konsumenter in sina bud för följande dag till Nord Pool. Priserna för alla timmar nästa dag publiceras dagligen innan kl 13.00. Läs mer om hur spotpriset fastställs här.

Elhandeln på Nord Pool anses vara fysisk, vilket innebär att varje bud på marknaden avser en faktisk leverans av el mellan köpare och säljare. Men på elbörsen Nasdaq sker istället en finansiell elhandel där syftet med handeln är att säkra priset på el för en viss volym under en specifik tidsperiod.

Fastprisavtal handlas på Nasdaq
Stora industrier med hög elförbrukning, och även elproducenter med stor produktion, vill kunna planera och budgetera för sina framtida elkostnader respektive intäkter på ett effektivt sätt. Därför finns marknaden för elterminer, som handlas på elbörsen Nasdaq. 

Eltermin = Avtal för ett elpris för en viss volym under en viss tidsperiod (tex. en månad, ett kvartal eller ett år)

Elterminer omfattar alltså inte leverans av el. Det är istället en finansiell överenskommelse som syftar till att säkra priset. När kontraktet löpt ut, jämförs terminspriset med det spotpris som blev under kontraktets löptid. Om en köpare och säljare ingår ett avtal på 50 öre/kWh för en månad, och spotpriset för den månaden sen blev 60 öre/kWh, innebär det att kontraktets säljare betalar 10 öre/kWh till köparen. Om priset istället sjönk till 40 öre/kWh måste köparen betala säljaren 10 öre/kWh. Priset 50 öre/kWh gäller alltså för båda parter för den avtalade volymen.

Handeln i elterminer liknar aktiemarknaden, och priserna ändras löpande. Eftersom de finansiella kontrakten rör framtida leveranser, kan det gå lång tid innan avtalen ska verkställas. På Nasdaq kan detta vara så långt fram som 10 år. Under tiden kan priset för ett kontrakt variera, och beroende på om priset stiger eller faller kan det variera vem som ska betala den andre.

Säkerheterna skapar stora extrakostnader
Nasdaq kräver att aktörer ställer säkerheter för att säkra finansiella åtaganden. Värdet på dessa säkerheter, som beror på skillnaden mellan kontraktspriset och marknadspriset, kan bli betydande vid stora prisfluktuationer.

Dessa säkerheter innebär stora extrakostnader för aktörerna på Nasdaq.
- Dels binder säkerheterna kapital som annars kunde ha använts för andra investeringar.
- Dels medför hanteringen av säkerheterna, särskilt vid frekventa prisförändringar, ytterligare administrativa kostnader.

Ett fast elpris innebär därmed att man tvingas betala mer, som en riskpremie, för att få tillgång till det fasta elpriset.

Noova: En partner som skräddarsyr ditt Elavtal
Enligt Noova är det viktigt att förstå att ett avtal med prissäkring genom en eltermin inte främst handlar om att spara pengar, utan snarare om att få förutsägbarhet och större trygghet. Över tid har spotpriset visat sig vara den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen för de flesta konsumenter. Men för de med hög elförbrukning kan det vara svårt att budgetera om man inte vet vilket pris man kommer att betala. Dessutom kan fluktuationerna i elpriset skapa oro och osäkerhet.

Många av Noovas kunder väljer därför att binda upp delar eller hela sin elförbrukning i ett fastprisavtal. Hos oss på Noova finns det ingen "one size fits all"-lösning. Vi hjälper dig att navigera genom elmarknadens komplexitet och skräddarsyr en lösning baserad på ditt företags specifika behov och förbrukningsprofil. Noova strävar efter att ge dig det mest fördelaktiga priset, samtidigt som det är tryggt och skapar förutsägbarhet för dina energikostnader.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för er.

 

RELATERADE ARTIKLAR